Nyheter

Forskning om plast i fisk ifrågasatt

Det finns frågetecken kring den forskning som visar att fiskyngel i Östersjön äter mikroplaster. Forskarna, som publicerade sina resultat i tidskriften Science i somras, anklagas nu för fusk. Har miljöförstöringen av haven gått så långt att fiskarna äter plast?(TT)
Publicerad 2 december 2016

Har miljöförstöringen av haven gått så långt att fiskarna äter plast?

I början av juni presenterade två forskare vid Uppsala universitet forskning som tyder på det. Forskningen, som publicerades i den ansedda tidskriften Science och som fick stort internationellt genomslag, visade att fiskyngel i Östersjön föredrar små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, framför vanlig föda.

Men strax efter publiceringen blev forskningen ifrågasatt av forskare i flera länder, bland annat Fredrik Jutfelt, biträdande professor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim.

””

Stulen dator

Science, den tidskrift där forskningen publicerades, har bett forskarna att redovisa sina rådata bakom resultaten. Men enligt forskarna blev den bärbara dator som innehöll uppgifterna stulen ur en bil, bara tio dagar efter publiceringen i Science.

Eftersom ärendet dragit ut på tiden publicerar nu Science en "editorial expression of concern" där tidningen på ledarplats varnar för att rådatan till den aktuella artikeln saknas.

TT har försökt, men inte lyckats nå de anklagade forskarna Oona Lönnstedt och professor Peter Eklöv för en kommentar. Den senare med hänvisning att han är på väg till en föreläsning.

””

Nya frågor

När anklagelserna blev kända tillsatte Uppsala universitet en extern utredningsgrupp som inte såg någon anledning att gå vidare med ärendet. Men sedan i slutet av juni granskar Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) ärendet, en granskning som ännu inte är klar.

””

Jörgen Svidén, kanslichef på CEPN, säger att det har varit svårt att hitta sakkunniga till ärendet och att nya frågor har dykt upp under utredningens gång. Att rådatan saknas gör inte saken lättare.

””

TT