Annons
Nyheter

Hundratals sjuka av färsk kyckling

Allt fler svenskar insjuknar på grund av smittat kycklingkött. Livsmedelsverket vidtar dock inga åtgärder, utan låter branschen själv få bukt med smittspridningen. Antalet svenskar som smittas av campylobacter ökar kraftigt.(TT)
Publicerad 10 februari 2017

Antalet svenskar som smittas av campylobacter ökar kraftigt. I januari i år rapporterades 629 fall, jämfört med runt 100 fall en "normal" januarimånad. I fjol var antalet 7 000 totalt, vilket är betydligt fler än tidigare år. Numera smittas fler svenskar av campylobacter i Sverige än utomlands.

””

Fler fåglar

Annons

Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ser allvarligt på ökningen och sätter den i samband med konsumtionen av färsk kyckling. Efterfrågan ökar, samtidigt som det finns problem i hanteringen av kycklingarna i produktionsledet.

””

Provtagningar visar att förekomsten av campylobacter var betydligt högre förra året än tidigare år. Normalt går smittspridningen ner under hösten och vintern, men så var det inte förra året. I november och december var fortfarande 20 procent av flockarna smittade, enligt SVA.

Oklart samarbete

De olika myndigheterna säger sig nu ha inlett ett arbete för att få bukt med smittspridningen, men vad detta arbete går ut på är högst oklart.

””

TT: Men ni är ju tillsynsmyndighet. Vad gör ni?

””

TT: Men kommer Livsmedelsverket att vidta några åtgärder?

””

I Norge och på Island har myndigheterna dock varit mer resoluta och fått ner antalet infekterade fåglar, bland annat genom att kräva att smittade besättningar inte får säljas som färska utan måste frysas.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons