Nyheter

Inga åtgärder efter kritik från SMHI-personal

Ett hundratal anställda på SMHI har i ett anonymt brev larmat om misstänkta missförhållanden på myndigheten. Men i de två utredningar som gjorts har ingenting framkommit som tyder på oegentligheter eller allvarliga missförhållanden, rapporterar Norrköpings Tidningar.(TT)
Publicerad 8 februari 2019

Ett hundratal anställda på SMHI har i ett anonymt brev larmat om misstänkta missförhållanden på myndigheten. Men i de två utredningar som gjorts har ingenting framkommit som tyder på oegentligheter eller allvarliga missförhållanden, rapporterar Norrköpings Tidningar.

Det var i mitten av december som generaldirektör Rolf Brennerfelt tog emot det anonyma mejlet. Sedan dess har två utredningar gjorts, en extern och en intern. Utredarnas slutsats är att det inte finns anledning att vidta några ytterligare åtgärder, skriver NT.

Främst handlade kritiken om att ledningen inte lyssnat på medarbetarnas synpunkter vad gäller en planerad ombyggnation av SMHI, som befaras kunna leda till en sämre arbetsmiljö. I planen ingår att antalet enkelrum minskas.

TT