Annons
Nyheter

Jordbruket hotar Benjamin Syrsa

Snart kan ljuden från spelande syrsor, vårtbitare och gräshoppor vara ett minne blott i stora delar av Europa. Enligt en ny rapport är över en fjärdedel av arterna på kontinenten hotade till sin existens. Orsaken är det allt intensivare jordbruket.(TT)
Publicerad 13 februari 2017

Rapporten, som har sammanställts av Internationella naturvårdsunionen (IUCN), bygger på flera års arbete av cirka 145 experter.

Syrsor, vårtbitare och gräshoppor bildar tillsammans ordningen hopprätvingar, Orthoptera. Hittills har 1 082 arter beskrivits i Europa.

Annons

Forskarna fann under arbetet att 276 av arterna, 25,7 procent, är sårbara, starkt hotade eller akut hotade. Ytterligare 149 arter bedöms som "nära hotade".

Den största artrikedomen finns nere vid Medelhavet och det är också där som merparten av de hotade arterna återfinns. I Sverige finns 43 arter, varav tre klassas som hotade: skärrande gräshoppan, trumgräshoppan och rosenvingade gräshoppan.

Gräshoppor och syrsor trivs främst i gräsmarker och öppna buskmarker och många av dessa har skövlats hårt på senare tid, dels genom ett allt intensivare jordbruk, dels genom återkommande, anlagda bränder.

Enligt forskarna krävs nu att de återstående naturliga gräsmarkerna skyddas från ingrepp, och att förstörda livsmiljöer återskapas. Annars kommer snart syrsornas och gräshoppornas sång att försvinna.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons