Nyheter

Kontroversiella försök på KI

För första gången någonsin har forskare förändrat arvsmassan på friska mänskliga embryon. Den etiskt känsliga forskningen utförs på Karolinska institutet i Huddinge.(TT)
Publicerad 7 oktober 2016

I ett försök att bättre förstå orsakerna bakom barnlöshet förändrar forskaren Fredrik Lanner och hans kollegor på Karolinska institutet (KI) arvsmassan på mänskliga embryon. Försöken görs med hjälp av den så kallade CRISPR/Cas9-tekniken som gör det möjligt att genomföra mycket precisa förändringar av arvsmassan.

””

Men att manipulera den mänskliga arvsmassan på konstgjord väg är kontroversiellt. Många ser det som en etisk gräns som inte bör passeras.

””

Sluttande plan

I april förra året meddelade kinesiska forskare att de hade manipulerat arvsmassan på icke livskraftiga embryon på liknande sätt, något som resulterade i starka reaktioner i forskarvärlden.

Både Science och Nature vägrade publicera resultaten och National Institutes of Health i USA meddelade att man inte tänker stötta liknande forskning. Dess chef, Francis Collins, ansåg att forskningen "i så fall passerat en gräns för vad som är etiskt godtagbart".

Med anledning av försöken efterfrågade flera forskare ett internationellt moratorium, ett stopp för liknande forskning, eftersom de såg försöken som början på ett sluttande plan.

Men det vore olyckligt, tycker Fredrik Lanner.

””

Svåra avväganden

Nils-Eric Sahlin ser inga etiska problem med Fredrik Lanners försök, men säger att det inom en mycket snar framtid kommer att komma mycket svåra etiska ställningstaganden när dessa tekniker börjar användas kliniskt.

””

TT