Nyheter

KU vill utöka ansvar för tjänstefel

Riksdagens konstitutionsutskott (KU) vill att regeringen ser över lagarna om tjänstefel. Tjänstemän i stat och offentlig tjänst ska kunna riskera straff för tjänstefel i fler fall än i dag, anser KU. Det kan också öka förtroendet för förvaltningen, enligt KU.(TT)
Publicerad 10 april 2018

Det är ett enigt utskott som föreslår att riksdagen ska rikta ett så kallat tillkännagivande till regeringen, en uppmaning att se över lagstiftningen.

KU vill också att regeringen ser till så att en introduktionsutbildning för personer som anställs i statlig tjänst blir verklighet. Det är viktigt att statsanställda "har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och om de grundläggande regler som gäller i statsförvaltningen, som till exempel bestämmelser om offentlighet och sekretess", enligt ett pressmeddelande från utskottet.

Förslagen är en följd av att KU har behandlat ett tjugotal motioner från de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i ämnet. Men även regeringspartierna står bakom de föreslagna uppmaningarna till regeringen.

Den motion som utskottet bifaller i sin helhet är en Alliansmotion som särskilt tar upp de fel som begåtts i samband med lagbrotten på Transportstyrelsen, när it-driften skulle läggas ut på entreprenad. Generaldirektören beslutade då att myndigheten skulle bryta mot flera lagar som ska skydda känsliga och hemliga uppgifter.

TT