Nyheter

Lön kan växlas mot pensionspengar

När avdragsrätten för privat pensionssparande försvinner framöver bör du se över alternativen. Löneväxling är en möjlighet, som dock passar bäst för höginkomsttagare.(TT)
Publicerad 2 november 2014

Löneväxling innebär att den anställde avstår en del av lönen som i stället betalas in oskattad till tjänstepensionen. Pengarna beskattas först vid uttag, efter pensioneringen, då man oftast har en lägre skattesats än när man jobbar. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma huruvida man får löneväxla eller inte.

TT