Nyheter

Myndighet vill veta allt om ditt sexliv

För första gången på decennier ska nu svenskarnas sexliv granskas vetenskapligt. I dagarna skickas Folkhälsomyndighetens stora sexenkät ut till 50 000 personer. Hur ofta har du sex? Är du nöjd och känner du dig till freds med ditt sexliv, men framför allt: Är du fri att bestämma själv?(TT)
Publicerad 4 september 2017

Hur ofta har du sex? Är du nöjd och känner du dig till freds med ditt sexliv, men framför allt: Är du fri att bestämma själv?

I dagarna kommer 50 000 slumpvis utvalda svenskar att få svara på ett 60-tal mer eller mindre ingående frågor om sina sexliv.

””

Enligt henne är kunskapsluckorna stora, därav enkäten. Detta trots att sex egentligen är som vilket nyckeltal som helst med stor påverkan på hur vi mår.

Testpanel

Förra gången det genomfördes något liknande var 1996 då knappt 3 000 personer tillfrågades.

””

För att träffa "rätt" har enkäten redan testats på ett antal försökspersoner i flera omgångar och sedan arbetats om något.

””

Statligt uppdrag

Den aktuella enkäten skickas ut till 50 000 personer boende i Sverige i åldrarna 16-84 år. Den består av 60-70 frågor och tar cirka en kvart att besvara. Deltagarna, som har fram till november på sig att svara, kan antingen fylla i svaren i pappersformat, på nätet eller i telefonen.

Undersökningen genomförs på uppdrag av regeringen och en första presentation av resultatet kommer att göras i maj nästa år. Under 2019 kommer det slutgiltiga resultatet att presenteras.

TT