Nyheter

Norsk expert: Tummen upp för anti-terrorlag

Att förbjuda samröre med terrorgrupper är en framkomlig väg för att förebygga nya terrordåd, enligt en norsk expert. - I Norge har lagen lett till några fällande domar, säger Nick Sitter, författare till boken "Terrorismens historia".(TT)
Publicerad 13 april 2017

I Norge är det sedan 2013 olagligt att tillhöra en terrorstämplad organisation. Sveriges justitieminister Morgon Johansson (S) sade efter terrordådet i Stockholm att han kan tänka sig en lag liknande den i Norge. Även Miljöpartiet öppnar nu för ny lagstiftning.

””

Han pekar på att förbud mot samröre med vissa organisationer har varit effektiva i länder som Storbritannien, Tyskland och Italien.

””

I Sverige har liknande lagar setts som en inskränkning av den föreningsfrihet som står inskriven i grundlagen. Nick Sitter håller med om att det finns ett inbyggt problem i att i demokratins namn förbjuda människor från att organisera sig.

””

TT