Nyheter

Ny S-förening pressar partiet från vänster

En ny S-förening debuterar som partiintern vänsteropposition. - Vi har under 20-30 år låtit samhället svälta för att privat konsumtion ska öka, säger styrelseledamoten Daniel Suhonen till TT. I september gjorde Socialdemokraterna ett historiskt uselt val.(TT)
Publicerad 4 februari 2019

I september gjorde Socialdemokraterna ett historiskt uselt val. Ambitionen för den nya socialdemokratiska föreningen Reformisterna är att skapa en starkare socialdemokrati och ett rättvisare Sverige.

"Vårt program och våra förslag är utformade utifrån denna växande oro och frustration över ojämlikhetens utbredning i samhället. Och att vårt parti, Socialdemokraternas, politik inte räcker till för att möta samhällets stora utmaningar", står det i verksamhetsplanen som antogs vid Reformisternas konstituerande årsmöte i Stockholm i helgen.

För att nå sina mål föreslår föreningen ett omfattande reformprogram. Där ingår ny ekonomisk politik, nytt skattesystem, nytt pensionssystem, ny social bostadspolitik med mera.

Tusentals miljarder

Några exempel är skrotat överskottsmål för staten, höjd pension med 5 000 kronor i månaden för dem med lägst inkomster, 840 000 nya bostäder till 2030 och stegvis arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan.

Reformprogrammet kräver enligt Reformisternas kalkyl offentliga och privata investeringar för runt 4 000 miljarder kronor under det kommande decenniet. Av dem ska 3 600 miljarder lånas upp och resten täckas via statsbudgeten, enligt Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys:

””

På plussidan bedömer Reformisterna att förslagen ökar statens intäkter med cirka tre procent av BNP årligen, vilket motsvarar runt 135 miljarder kronor per år.

””

Planerat länge

TT: Är detta en reaktion mot januariavtalet?

””

TT: Blir Reformisternas roll att vara en blåslampa från vänster?

””
””

Tidigare ministrar

TT: Hur ser du på risken att detta verkar splittrande inom S-rörelsen?

””
””

Formellt är Reformisterna S-förening i Stockholms partidistrikt med i dagsläget 130 medlemmar, bland dem minst två sittande riksdagsledamöter samt tidigare statsråd och tunga kommunpolitiker, enligt Daniel Suhonen. En av de förra ministrarna är Carl Tham, enligt tidningen Fokus.

Ordförande i Reformisterna är Markus Kallifatides, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

Rättad: I en tidigare version av texten fick tankesmedjan Katalys fel namn.

TT