Annons
Nyheter

Oklart hur klimatmål ska nås, trots klimatlag

Den nya klimatlagen ska se till att Sverige styrs mot nollutsläpp av växthusgaser till 2045. Men partierna som stödjer lagen har inte kommit överens om hur målen ska nås.(TT)
Publicerad 2 februari 2017
””

Tanken är att denna och framtida regeringars klimatpolitik ska styras av lagen, likt hur finanspolitiken styrs av det finanspolitiska ramverket.

””

Klimatlagen innebär att regeringar varje mandatperiod måste ta fram en trovärdig handlingsplan för hur klimatpolitikens mål ska nås och årligen redovisa politikens resultat i budgetpropositionen.

Annons

Blir olagligt

””

Men ministrar riskerar varken fängelse eller böter.

””

Den kraftfullaste åtgärden riksdagen kan ta till är att avsätta regeringen med en misstroendeförklaring.

Beslut om mål

Utsläppsminskningsmålen som regeringarna ska styra mot kommer riksdagen att fatta beslut om. Klimatlagen hänvisar till de besluten. Några siffersatta mål finns inte inskrivna i själva lagen.

Riksdagen väntas anta alla de mål som miljörådsberedningen enades om förra året. I den ingår alla partier utom SD.

Miljömålsberedningen föreslog att Sverige ska ha ett "netto nollutsläpp" av växthusgaser 2045. Det ska nås genom att minska utsläppen på hemmaplan med 85 procent jämfört med 1990 års nivå. Resten kan Sverige tillgodoräkna sig genom klimatinvesteringar utomlands.

Ett annat, kanske tuffare mål, är att utsläppen från inrikestrafiken ska ha minskat med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivåer.

Oklar plan

Miljöorganisationer och de borgerliga partierna välkomnar klimatlagen, men någon enighet om vilka åtgärder som behövs för att nå målen finns inte. Klimatminister Lövin tycker att målet för trafikutsläppen är realistiskt och räknar bland annat med att många kommer att köra elbilar om några år.

Annons

Moderaternas miljötalesperson är inte lika optimistisk.

””

Svårt att bli ense

Trafikverket har i en rapport pekat ut tänkbara åtgärder. Det handlar inte bara om att få fram mer klimatvänliga bilar och mer biobränsle, utan också färre vägtransporter. Bland annat krävs stora och kostsamma satsningar på järnväg, kollektivtrafik och cykel, kombinerat till exempel med höjd bensinskatt, parkeringsskatt, miljözoner för tysta och utsläppsfria fordon eller ändringar av reseavdraget.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons