Nyheter

Nya riktlinjer ska förbättra epilepsivården

Svensk epilepsivård är bristfällig och ojämlik, konstaterar Socialstyrelsen som för första gången har tagit fram nationella riktlinjer för vård av epilepsi. - Förhoppningsvis kan personal använda det som påtryckningar uppåt för förändring, säger Anna Lord, projektledare på Socialstyrelsen.(TT)
Publicerad 11 februari 2019

Riktlinjerna är tänkta att öka kunskapen kring epilepsi, både inom vården och i samhället.

””

Ojämlik vård

Under utredningen har Socialstyrelsen märkt stora skillnader över landet för patienters möjlighet till att få rätt epilepsivård. En av de högst prioriterade åtgärderna som nu lyfts fram handlar om uppföljning.

””

Anna Lord lyfter även vikten av möjligheten till en avancerad utredning. En sådan kan leda till en omvärderad diagnos och nya läkemedel som kan hjälpa patienten. Det kan också göra att man upptäcker möjligheten till operation.

För få opereras

””

TT: Tror ni att riktlinjerna kommer att efterlevas?

””

TT