Nyheter

Produktionen stoppas efter cyanidutsläpp

Företaget i Landskrona släppte ut cyanid och tungmetaller. Nu utfärdas omedelbart produktionsstopp och hot om kraftiga bötesbelopp. Metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust har släppt ur cyanider och tungmetaller som kontaminerat grundvattnet.(TT)
Publicerad 8 december 2016

Metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust har släppt ur cyanider och tungmetaller som kontaminerat grundvattnet.

Nu belägger Länsstyrelsen Skåne företaget med produktionsstopp från den 11 december. Bryter de mot detta straffas företaget med 50 miljoner kronor per varje påbörjad produktionsvecka.

Företaget har enligt Helsingborgs Dagblad hävdat att de tungmetaller som hittats i marken på industriområdet där företaget ligger är gamla försyndelser. Men anställda har vittnat om utsläpp av processvatten innehållandes cyanid, vilket fått fåglar att dö när de druckit från pölar på företagets område.

Länsstyrelsen Skåne tog under förra veckan prover på zinkslamlager, i vattenpölar samt på döda fåglar och kunde konstatera höga halter av cyanider och tungmetaller i slamvatten inne på bolagets område.

"Det vatten som ligger öppet på fabriksområdet har halter av cyanid som ligger på 200-300 gånger över riktvärdet. Även slamupplagen innehåller höga halter cyanid", säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Enligt Länsstyrelsen har allvarliga miljöproblem uppstått i bolagets närområde vid flera tillfällen under flera års tid. Bland annat har fiskar dött och kommunens avloppsreningsverk slagits ut. Länsstyrelsen har även hittat ett upplag med 800 ton Sevesoklassat zinkslam, som bolaget inte har tillstånd för.

TT