Nyheter

Rapport: Myndigheter kan lite om rasism

Fler myndigheter behöver engagera sig i arbetet mot rasism och hatbrott. Frågorna måste lyftas mer kontinuerligt för att motverka problemen, enligt en ny rapport. - Man kan ganska lite om rasismens olika former i dag, säger Ingrid Lomfors vid Forum för levande historia.(TT)
Publicerad 13 april 2018

Myndigheten Forum för levande historia har sedan 2016 i uppdrag av regeringen att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism och hatbrott.

Under fredagen presenterade man sin årliga redovisning till regeringen, och det är sammantaget ingen munter historia.

"Stort samhällsproblem"

Ett femtontal myndigheter ingår i dag i arbetet mot rasism och hatbrott som följs upp av Forum för levande historia, bland annat Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket. Deras svar tillsammans med 25 ideella organisationer - som romska, judiska och muslimska grupper - utgör rapporten.

””
””

När Forum för levande historia är ute och utbildar myndigheterna och bland annat pratar om rasism ur ett historiskt perspektiv så efterfrågar många uppföljningar och kontinuitet. Kunskapen om rasism är ganska liten i dag, enligt Ingrid Lomfors.

””

Lägg till fler myndigheter

Hon föreslår att fler myndigheter ingår i den nationella planen, och två tänkbara myndigheter som nämns rapporten är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

””

Hon vill inte sticka ut hakan och kritisera regeringens arbete mot rasism och hatbrott men säger att en stor del av civilsamhället vittnar om att rasismen knappast har minskat.

Flera utsatta grupper känner också ett lägre förtroende för det offentliga samhället än andra svenskar, vilket hon beskriver som "alarmerande".

””

TT