Nyheter

Risk för fler vattenlarm framöver

Under senare tid har flera kommuner varnat för otjänligt dricksvatten och manat invånarna att koka det före användning. Varningsflagg har lyfts för att vi kan få se många fler larm om inte nya investeringar och mer regionala arbetssätt införs.(TT)
Publicerad 3 september 2016
””

Helsingborg, Höganäs, Nacka, Stenungsund och Värmdö. De är kommuner som den senaste tiden gått ut och varnat invånarna för otjänligt vatten som bör kokas.

Folke K Larsson hajar inte till när han hör hur många larmen varit utan känner igen det som en mer eller mindre vanlig nivå.

"Hela kedjan"

I april lämnades dricksvattenutredningen förslag till regeringen. Där framgår att bilden av det billiga, rena och hälsobringande svenska dricksvattnet kan ifrågasättas och att kommunerna är för dåliga på att skydda det.

Läget kan också försämras framöver när klimatförändringarna kommer att göra Sverige både varmare och blötare - vilket innebär nya hot mot dricksvattnet.

Utredningen föreslog bland annat geografiska skyddszoner kring vattentäkter - vilket i dag saknas i 30 procent av fallen - samt tekniska investeringar.

””
””

Mer regionalt

Men en annan medicin är att det kommunala ansvaret för dricksvattnet bör kompletteras med fler stödinsatser av länsstyrelser eller kommunförbund.

””

Utredningen, som nu är ute på remiss, föreslog att 50-100 miljoner kronor årligen bör avsätts av stat och kommuner - pengar som främst bör gå till att inrätta och övervaka skyddszonerna.

””

TT