Nyheter

Så många ska sköta underhåll själva

Nu ska separerade mammor och pappor sköta underhållet på egen hand. Totalt berörs nästan 15 000 föräldrar av Försäkringskassans nya regler. Reglerna infördes i april och med start nu i oktober börjar Försäkringskassan underrätta de föräldrar som måste lämna systemet för underhåll.(TT)
Publicerad 11 oktober 2016

Reglerna infördes i april och med start nu i oktober börjar Försäkringskassan underrätta de föräldrar som måste lämna systemet för underhåll. I ett första steg kontaktas 2 215 av de nästan 15 000 föräldrar som har betalat rätt belopp i rätt tid i minst sex månader.

””

Underhåll är pengar som den förälder som efter en separation har barnen boende hos sig har rätt att få av den andra föräldern, för att barnet ska slippa leva i fattigdom.

Oro för bråk

För att komma fram till vilken summa som ska betalas kan föräldrar använda ett beräkningsverktyg som finns på Försäkringskassans webbplats. Men bland många separerade finns en oro för konflikter och uteblivna betalningar.

””

Dialog med båda

Kvinnojourer har ifrågasatt hur kvinnor ska kunna bevisa att de lever under hot eller i våld. Alla har inte domar eller andra bevis för sin situation.

””

I de fall betalningarna av underhållsbidrag inte fungerar får föräldern ansöka om underhållsstöd igen.

TT