Nyheter

SJ: Bygg höghastighetsjärnväg

Det bör byggas höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö. Med tåg som kör i 320 km/h skulle restiden Stockholm-Göteborg bli två timmar och Stockholm-Malmö två och en halv timme.(TT)
Publicerad 10 september 2016

Det bör byggas höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö. Med tåg som kör i 320 km/h skulle restiden Stockholm-Göteborg bli två timmar och Stockholm-Malmö två och en halv timme.

Det skriver Jan Sundling, SJ:s styrelseordförande, och Crister Fritzson, SJ:s vd, på DN Debatt.

Förutom kortare restid skulle tågen även avgå ofta under rusningstid, skriver de båda, vilket skulle skapa en storregional pendling "som i praktiken innebär en sammansmältning av regionerna i södra delen av Sverige och gör att internationella storföretag vill förlägga sina huvudkontor här i stället för exempelvis Berlin, München, Bryssel eller Manchester".

Dessutom skulle höghastighetsjärnvägar bidra till att realisera Sveriges ambitiösa klimatmål och frigöra kapacitet på stambanorna till mer godstrafik och regional och lokal persontrafik, skriver de.

TT