TT-Inrikes

Skogsstyrelsen avråder från skogsbruk

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Skogsstyrelsen avråder nu från allt skogsbruk i de områden där det enligt SMHI råder mycket hög eller extrem brandrisk, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Brandrisken gör att konventionellt skogsbruk innebär flera risker.(TT)

Skogsstyrelsen avråder nu från allt skogsbruk i de områden där det enligt SMHI råder mycket hög eller extrem brandrisk, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Brandrisken gör att konventionellt skogsbruk innebär flera risker. I synnerhet användning av större skogsmaskiner med band eller kedjor ger risk för gnistbildning, särskilt på stenig mark.

"Det är som att åka runt med ett tändstål på 20 ton", säger Carl Appelqvist, tjänstgörande nationell samordnare på Skogsstyrelsen, i pressmeddelandet.

Rådet gäller även småskaligt skogsbruk, där gnistbildning kan ske exempelvis om en röjsåg kommer åt en sten.

Skogsstyrelsens rekommendation kvarstår till dess att brandrisken minskar.