Nyheter

Sprider modell mot blodförgiftning

Sedan en ny modell infördes för behandling av blodförgiftning, så kallad sepsis, vid Skånes universitetssjukhus i Malmö har andelen som fått rätt antibiotika tidigt i vårdprocessen ökat kraftigt, rapporterar SVT Skåne. - I dag får 90 procent av sepsispatienterna i Malmö antibiotika inom en timme.(TT)
Publicerad 13 september 2016

Sedan en ny modell infördes för behandling av blodförgiftning, så kallad sepsis, vid Skånes universitetssjukhus i Malmö har andelen som fått rätt antibiotika tidigt i vårdprocessen ökat kraftigt, rapporterar SVT Skåne.

””

Modellen går ut på att ambulanspersonal slår larm till sjukhuset om en patient har drabbats av blodförgiftning. Där kallas en infektionsläkare in.

””

Modellen ska nu spridas till andra skånska sjukhus och förhoppningen är att den ska implementeras i andra delar av landet. Runt 50 000 människor drabbas varje år av blodförgiftning, enligt SVT.

TT