Annons
Nyheter

Miljarder till miljö och klimat

Regeringen föreslår nu den största klimat- och miljöbudgeten i svensk historia, enligt statsminister Stefan Löfven (S). Men det mesta av satsningarna ligger flera år framåt i tiden. Först efter nästa val kan de bli verklighet.(TT)
Publicerad 6 september 2016

Både statsministern och finansminister Magdalena Andersson (S) lyfter fram att klimat- och miljöbudgeten ökat dramatiskt sedan den rödgröna regeringen tog över.

””

Tåg och cykel

Annons

Men av dessa miljarder är det bara 1,8 miljarder som gäller 2017. Det handlar om ytterligare pengar till supermiljöbilspremien, som annars riskerat att ta slut, höjd biståndsram för klimatinvesteringar och 200 miljoner till järnvägsunderhåll. Även de redan sjösatta projekten Klimatklivet och stadsmiljöavtalen, som ger stöd till lokala initiativ för att minska utsläpp och bygga ut kollektivtrafik, utökas och får mer pengar, till exempel för fler cykelbanor.

Klimatminister Isabella Lövin (MP) är glad att kommuner, landsting och organisationer nu kan planera längre fram i tiden.

””

Behöver resultat

Isabella Lövin är också språkrör för Miljöpartiet, som är i stort behov av att kunna visa upp gröna regeringsframgångar efter vårens turbulens i partiet. De flesta av de aviserade satsningarna ligger först efter nästa val, men Lövin tar fasta på att den rödgröna regeringens klimat- och miljöbudget är större än den tidigare Alliansregeringens.

””

I paketet på 12,9 miljarder mellan 2017 och 2020 ingår satsningar på bland annat järnvägsunderhåll och kollektivtrafik för att öka det fossilfria resandet, på förnybar energi och internationella åtgärder.

Enligt Lövin handlar regeringens åtgärder om att minska de årliga utsläppen av koldioxidekvivalenter med en miljon ton. Men den målsättningen måste vara tre gånger så hög för att målen i klimatavtalet från Paris ska nås, anser Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.

"Bra kan bli bättre"

Han anser dock att regeringens förslag är ett steg i rätt riktning. Helst hade han även velat se satsningar på att minska utsläppen i livsmedelsindustrin, samt inom flyg- och byggsektorn.

””

Även klimatministern är medveten om att åtgärderna inte räcker för att klara av Sveriges olika klimat- och miljöåtaganden.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons