Nyheter

Strandhäll slår ifrån sig LO-kritik

Trygghetssystemen kommer att justeras i takt med den höjda pensionsåldern. Det intygar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), som menar att det är och alltid har varit en del av Pensionsgruppens överenskommelse.(TT)
Publicerad 4 februari 2019
””

Enligt överenskommelsen ska lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjas från 61 till 62 år, och rätten att ha kvar sin anställning höjas från 67 till 68 år, år 2020.

Råder inga tvivel

LO är kritisk till att detta, som LO beskriver det, sker utan någon justering av trygghetssystemen. Det handlar till exempel om möjligheten att få a-kassa och sjukpenning längre upp i åldrarna. Enligt Strandhäll råder inga tvivel om den saken.

””
””

LO är även negativt inställd till att Pensionsgruppen inte presenterar några nya satsningar för att förbättra arbetsmiljön - men det ingår också, enligt Strandhäll.

Ska vidta åtgärder

Pensionsgruppen är överrens om att så snart som möjligt vidta åtgärder inom arbetsmiljöområdet.

Därutöver har man också tillsatt en delegation för senior arbetskraft som ska komma till rätta med åldersdiskriminering.

””
””

TT