Nyheter

"Sverige behöver en ny säkerhetsmyndighet"

It-skandalen på Transportstyrelsen visar bland annat att Sverige behöver en ny säkerhetsskyddsmyndighet, skriver Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, på DN Debatt.(TT)
Publicerad 4 april 2018

It-skandalen på Transportstyrelsen visar bland annat att Sverige behöver en ny säkerhetsskyddsmyndighet, skriver Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, på DN Debatt.

Ansvaret för informationssäkerhet ligger i dag på minst sex olika myndigheter - men ingen av dem har det som huvudansvar, "vilket i praktiken medför att det blir en stödverksamhet som aldrig prioriteras högst beträffande resurs- och personaltilldelning", skriver Nicander.

Han drar två stora lärdomar av hanteringen av Transportstyrelseaffären: Dels krävs en ny myndighet som har det som sin huvuduppgift, vilket kräver att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning av en sådan. Dels behöver ett tidigare förslag om en cybersäkerhetskoordinator vid statsrådsberedningen förverkligas, för tvärdepartementala säkerhetsfrågor.

TT