Nyheter

Förödande kritik mot bedrägeriutredningar

Polisutredare vet inte vad de ska göra, brottsoffer lämnas i sticket och anmälningar läggs ner i onödan. Polisens bedrägeriutredningar är hotad av "mycket väsentliga brister" och rättssäkerheten är hotad, enligt polisens internrevision.(TT)
Publicerad 5 april 2017
””

Verksamheten lider av "mycket väsentliga brister", konstaterar myndighetens internrevision.

I samband med polismyndighetens omorganisation inrättades ett nationellt bedrägericentrum, som skulle få bukt på den lavinartade ökningen av bedrägeribrott. Under tio år ökade de anmälningarna från 51 000 till nära 210 000.

Ledningens ansvar

Men granskningen av cirka 700 nedlagda ärenden visar nu på bland annat felaktiga gärningsbeskrivningar, att viktiga frågor inte ställts till brottsoffren, att tolkar inte används när de behövs, att elementära utredningsåtgärder ofta inte sker ens när en utpekad misstänkt finns samt att ärenden skrivs av utan att någon förklaring framgår.

Enligt revisionsrapporten är problemen lika utbredda över hela landet och ansvaret ligger ytterst hos polisledningen.

I en text på sin hemsida pekar polisen på att revisionen påvisat tre brister: En strategi saknas för att rättssäkert hantera det stora ärendeinflödet, styrningen måste utvecklas för att säkra kvaliteten och att egenkontrollen måste öka.

"Flera förklaringar"

"Bristerna är naturligtvis inte acceptabla, även om det finns flera förklaringar till dem. Antalet utredningar av bedrägerier har ökat kraftigt under senare år. Granskningen gjordes dessutom under en stökig period mitt i polisens omorganisation", säger Ulf Johansson - regionpolischef i Stockholm, som ansvarar för polisens arbete mot bedrägerier - enligt texten.

Samtidigt har alla polisregioner nu tagit fram egna planer för att åtgärda bristerna. De senaste månaderna har polisen också kraftigt ökat antalet utredare och personalen i kontaktcenter som tar emot många bedrägerianmälningar. Dessutom pågår arbete med att utveckla organisation, metoder och tekniskt stöd, enligt texten.

Vidare påpekar polisen att datorbedrägerier är väldigt svåra att utredda.

TT har sökt polisen för kommentarer.

TT