Nyheter

V bjuds inte in till antiterrorsamtal

Vänsterpartiet vill delta i de samtal om åtgärder mot terrorism som regeringen ska hålla med Alliansen efter påsk. Men inrikesminister Anders Ygeman (S) säger nej. - Ska de med i samtalen så måste de förändra de ställningstaganden som de tidigare har gjort.(TT)
Publicerad 11 april 2017
””

Bakgrunden är att V hoppade av de liknande samtal som hölls för två år sedan med hänvisning till att förslag om kameraövervakning och dataavläsning ansågs innebära ett hot mot den personliga integriteten.

””

Sverigedemokraterna kommer inte heller att bjudas in till de nya samtalen.

””

TT