Nyheter

Våra fåglar flyr från afrikanska sjukdomar

En förbluffande stor andel av våra fåglar i norra Europa har afrikanskt ursprung, stannfåglar såväl som flyttfåglar, enligt en ny studie. En orsak till att lämna Afrika kan vara att fåglarna undviker en rad tropiska sjukdomar och parasiter.(TT)
Publicerad 9 april 2018

Studien, som publiceras i Nature Ecology & Evolution, har utförts av forskare vid Lunds universitet.

De har analyserat släktskapen och immunförsvaret hos 1 311 sångfåglar. Här ingår såväl rent afrikanska arter, som arter som bara finns på de nordliga breddgraderna, samt arter som flyttar mellan de olika kontinenterna.

Intressant nog visar resultatet att en överväldigande merpart av inte bara flyttfåglarna utan också våra stannfåglar här uppe i norra Europa, bland andra grönfink, stjärtmes och rödhake, är av afrikanskt ursprung.

"Överraskning"

””

Hon påpekar att ekosystemen i Europa, liksom deras fågelfauna, har uppkommit som ett resultat av evolutionära händelser under mycket lång tid. De många nedisningarna under istiden har sannolikt spelat stor roll i de här processerna.

””

Flyr parasiter

En effekt av det hela har blivit att fåglarna som lämnat Afrika för gott eller bara under häckningstiden, har flytt undan en lång rad parasiter och sjukdomar i de afrikanska tropikerna.

Studien visar nämligen att våra fåglar, även de flyttande arterna, har ett mindre variabelt immunförsvar än de rent afrikanska fåglarna. Detta kan låta som en nackdel men på våra breddgrader behövs inte ett lika starkt försvar som i Afrika, och det kan vara stora fördelar att göra sig av med ett kostsamt immunförsvar.

Flyttfåglarna återvänder visserligen till Afrika under vintern men då är den känsliga häckperioden överstökad.

””

TT