Nyheter

Vindkraftspark i Sorsele försenas

Bygget av den omdebatterade vindkraftparken i Sorsele kommer att försenas med flera år, rapporterar SVT Västerbotten. Planen var att vindkraftsparken i Sandselehöjderna skulle ha stått klar 2021. Men nu ser det ut att dröja ytterligare ett par år.(TT)
Publicerad 5 april 2017

Bygget av den omdebatterade vindkraftparken i Sorsele kommer att försenas med flera år, rapporterar SVT Västerbotten. Planen var att vindkraftsparken i Sandselehöjderna skulle ha stått klar 2021. Men nu ser det ut att dröja ytterligare ett par år.

Den främsta orsaken till förseningen är att Svenska kraftnät meddelat Vattenfall att det inte kommer att vara möjligt att ansluta parken till elnätet förrän tidigast 2023.

Frågan om vindkraftsparksetableringen har varit långdragen i Sorsele kommun. I mars 2016 folkomröstade medborgarna om planerna och drygt 60 procent av befolkningen röstade nej. Omröstningen var rådgivande och kommunfullmäktige beslutade att gå emot resultatet och gå vidare med planerna. Fullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsrätten med hänvisning till jävsanklagelser. Förvaltningsrätten beslutade dock att jäv inte förelåg. Ärendet är ännu inte avgjort eftersom förvaltningsrättens beslut överklagats till kammarrätten.

TT