TT-Inrikes

Hög cancersiffra ett sundhetstecken

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Förekomsten av cancer i de nordiska länderna är nästan dubbelt så hög som snittet för den europeiska regionen, visar en ny rapport från WHO. Siffran är ett tecken på bra sjukvård och behandling, förklarar Cancerfonden.(TT)

Enligt "European Health Report" från Världshälsoorganisationen (WHO) låg förekomsten av cancer på 5 procent i de nordiska länderna 2014, medan snittet för alla länder i rapportens europeiska region var 2,4 procent. Men det som kan låta som en skrämmande siffra är i själva verket tecken på något bra, förklarar Elizabeth Johansson är sakkunnig på Cancerfonden.

– Det är inte så att fem procent får cancer varje år. WHO:s siffror bygger på prevalens - hur många som diagnosticerats med cancer och som fortfarande lever. I Sverige går cancerregistret tillbaka till 1958, så fem procent är delen av befolkningen som lever nu och som haft cancer sedan 1958.

– Att siffran är så hög för Sverige beror på att vi har så hög överlevnad. 70 procent som drabbas lever efter tio år.

Anledningen till att så många överlever i Sverige är att cancer ofta upptäcks tidigt i samband med screening och att vård kan sättas in på ett tidigt stadium.

– Så vi ska vara glada att det är så många. Det betyder att många lever efter att de haft cancer.