Nyheter

Livslängden sjunker i USA

Medellivslängden för både män och kvinnor i USA sjönk förra året. Det var första gången sedan aids-krisen i början av 1990-talet. Orsaken antas vara en kombination av faktorer, bland andra ökat drogmissbruk vilket lett till fler dödsolyckor. Det innebär att USA går tvärs emot den rådande trenden i världen.(TT)
Publicerad 8 december 2016

Det innebär att USA går tvärs emot den rådande trenden i världen.

I så gott som samtliga övriga länder på jorden fortsätter den förväntade medellivslängden att stiga. Detta gäller såväl de utvecklade länderna som utvecklingsländerna. I hela EU, inklusive Sverige, pekar kurvorna uppåt sedan länge.

Till och med i Ryssland, där medellivslängden sjönk under 1990-talet på grund av ekonomiska svårigheter och omfattande spritmissbruk, är trenden uppåtgående sedan 15 år tillbaka.

Fler dödsolyckor

Bland hela den amerikanska befolkningen var den förväntade livslängden 2015 78,8 år, vilket är en minskning med 0,1 år sedan 2014, enligt National Center for Health Statistics (NCHS). Minskningen för män och kvinnor är ungefär densamma, procentuellt sett. Under året dog 86 212 personer fler än 2014.

””

Frågan är varför. En faktor som sticker ut är den kraftiga ökningen av antalet dödsolyckor. Bland vuxna var ökningen 6,7 procent, men mest alarmerande är att antalet dödsolyckor bland barn under ett års ålder ökade med 11,3 procent.

De flesta av barnen kvävdes till döds i sängen, medan andra omkom på grund av fallolyckor, eldsvådor och andra orsaker.

Drogmissbruk

Det antas att många av dessa olyckor hänger samman med det växande drogmissbruket i landet.

Utskrivningen och bruket av opiater i största allmänhet och smärtstillande medel i synnerhet har ökat dramatiskt i USA. Även annan narkotika används oftare än tidigare.

Experterna tror att drogerna bidragit starkt till de många dödsolyckorna. Det säger sig självt att föräldrar som missbrukar droger blir mindre uppmärksamma på sin omgivning, inklusive sina småbarns väl och ve.

I rapporten pekas även andra orsaker ut. Antalet dödsfall i alzheimer ökade med 15,7 procent. Dödsfallen i hjärtsjukdomar ökade med 0,9 procent, i stroke med 3,0 procent, och i diabetes med 1,9 procent. Även självmorden har ökat, med 2,3 procent.

TT