Nyheter

Andelen självmord i världen minskar kraftigt

Andelen självmord i världen mellan åren 1990 och 2016 minskade med en tredjedel. Män är mer drabbade än kvinnor och kopplingen till social och ekonomisk utsatthet är stor. Det konstaterar forskare vid Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington i USA.(TT)
Publicerad 7 februari 2019

Andelen självmord i världen mellan åren 1990 och 2016 minskade med en tredjedel. Män är mer drabbade än kvinnor och kopplingen till social och ekonomisk utsatthet är stor.

Det konstaterar forskare vid Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington i USA.

I den aktuella studien, som publiceras i British Medical Journal, ökade antalet självmord med 6,7 procent till 817 000 dödsfall år 2016. Men under samma period har jordens befolkning ökat kraftigt och när forskarna justerade för detta och befolkningens ålder, visade det sig att förekomsten i själva verket minskat, från 16,6 till 11,2 självmord per 100 000 invånare, en minskning med 32,7 procent.

Huruvida minskningen är kopplad till förebyggande åtgärder eller om den speglar mer generella förbättringar av människors hälsa kan forskarna inte säga.

TT