Nyheter

Europa har ögonen på rysk storövning

En trojansk häst med syfte att dölja truppförflyttningar. Eller en återkommande avslutning på det militära utbildningsåret. Oavsett hur man ser på den har den ryska övningen Zapad fått europeiska länder på tårna. - Visst finns anledning till oro, säger analytikern Johan Norberg.(TT)
Publicerad 4 september 2017

Med lite mer än två veckor kvar till Zapad landade sex amerikanska stridsflygplan i Polen förra veckan - redo att förstärka patrulleringen över det baltiska luftrummet. Den ryska militärövningen, i år förlagd till västra Ryssland, Kaliningrad och Vitryssland, har fått Natoländer i Östeuropa att reagera med misstänksamhet.

USA-generalen Ben Hodges har sagt att det bland hans europeiska allierade har vädrats farhågor om att Zapad är en "trojansk häst" med syfte att lämna kvar utrustning och personal i Vitryssland. Litauens underrättelsetjänst har därtill varnat för att det som ska övas är en väpnad konflikt mot Natoländer, uppgifter som tillbakavisas av Moskva som hävdar att övningen är defensiv och inte riktad mot någon särskild fiende.

Bygger upp förmåga

Grannländernas oro är dock befogad, enligt Johan Norberg som är säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Men han poängterar att övningen roterar mellan olika militärdistrikt från år till år och det som är oroande är de övergripande militära förmågor som Ryssland bygger upp - och använder.

””

Zapad kommer att involvera 12 700 soldater, enligt Rysslands vice försvarsminister Alexander Fomin som anklagar internationella medier för att sprida myter om "det så kallade ryska hotet". Vitryske generalstabschefen Oleg Belokonev har i sin tur angett att 13 800 soldater kommer att delta medan västerländska bedömare talar om betydligt fler - runt 100 000.

Viktigt att öva

Det viktigaste är inte storleken, enligt Norberg, även om den såklart spelar roll. Men en annan aspekt är vilka delar av det militära maskineriet som deltar, vilket brukar vara alla försvarsgrenar (armé-, flyg- och marinstridskrafter) i den årliga ryska storövningen.

””

Hur många som deltar är dock avgörande för huruvida en övning måste vara öppen för observatörer. Gränsen går vid 13 000, enligt Wienkonventionen. Det är i enlighet med den som Sverige har bjudit in en rad länder, däribland Ryssland, till observation av övningen Aurora 11-29 september.

””

Håller koll

Framöver kommer Sverige att hålla ett extra vaksamt öga på vad som händer på andra sidan Östersjön. Men det är viktigt att inte gå händelserna i förväg, kommenterar den svenske försvarsministern de många spekulationerna om de ryska intentionerna.

””
””

TT