Nyheter

Föreslagen jourreform upprör

Ett förslag om en sjukhusjourreform väcker starka känslor i Finland. Många av kritikerna befarar att den kan bli ett bakslag för det svenska i Finland, då svenskspråkiga patienter riskerar att inte få avdelningsvård på sitt modersmål.(TT)
Publicerad 14 december 2016
””

Hela oppositionen var enad mot reformen, men under tisdagsmorgonen röstade riksdagen ned förslaget om att skicka tillbaka frågan till grundlagsutskottet, för att se om ändringen följer grundlagen.

””

Socialdemokraterna och De gröna meddelar att de kommer att föreslå att hela jourreformen förkastas, skriver finska nyhetsbyrån FNB.

TT