Nyheter

Förslag om fartgräns på autobahn upprör

Borde inte Tyskland införa fartbegränsningar på motorvägen för att minska utsläppen? En för många oskyldig tanke - som har väckt ramaskri hos kritikerna. Fri fart på autobahn är för tyska bilister lika självklart som rätten att bära vapen för många republikaner i USA.(TT)
Publicerad 5 februari 2019

Nästan överallt i världen finns regler för hur snabbt en bil får färdas på motorvägen. Men inte i Tyskland. Här är bilen inte bara en stor exportframgång, utan också en del av den nationella identiteten - och rätten att själv få välja hastighet på stora delar av autobahn är nästan helig.

Bilisternas slogan "Fri fart för fria medborgare" lever kvar sedan 1970-talet, då det under oljekrisen fanns en tillfällig fartbegränsning på autobahn, och det är inte ovanligt med hastigheter över 200 kilometer i timmen.

””

Politisk dynamit

De senaste veckorna har motorvägen hamnat i centrum för en nygammal debatt. Tyskland behöver växla upp arbetet med att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn, men slits mellan försöken att möta EU:s utsläppsmål och viljan att skydda fordonsindustrin. Och ett utkast från en expertgrupp, tillsatt av regeringen för att tackla problemet, har väckt ramaskri hos bilister, lobbygrupper, industri och politiker måna om sitt väljarstöd.

Bland förslag som högre bränsleskatt och slopade skattelättnader för dieselbilar finns nämligen ett stycke politisk dynamit: tanken om att begränsa hastigheten på autobahn till 130 kilometer i timmen. Sammantaget skulle åtgärderna enligt kommittén kunna stå för hälften av den utsläppsminskning som behövs, enligt nyhetsbyrån Reuters som har tagit del av dokumentet.

Slutrapport i mars

Men transportminister Andreas Scheuer, från biltillverkarna BMW:s och Audis hemdelstat Bayern, dömde snabbt ut sina experters förslag, som han menar strider mot allt sunt förnuft. En regeringstalesperson underströk också att utkastet enbart befinner sig på idéstadiet och att Tyskland fortfarande står långt från hastighetsbegränsningar på autobahn. Slutrapporten ska presenteras i mars.

””
””

Stark miljörörelse

I motsatt riktning rör sig dock organisationer och aktivister som lyfter såväl miljö- som säkerhetsaspekter som möjliga effekter av en fartbegränsning. Cem Özdemir, parlamentsledamot från miljöpartiet De gröna, kallar exempelvis förslaget en förnuftig handling. Och i en opinionsundersökning från Emnidinstitutet framgår att 52 procent av de tillfrågade kan tänka sig hastighetsbegränsningar på mellan 120 och 140 kilometer i timmen på autobahn. 46 procent är emot.

””
””

TT