Nyheter

Omsorgsfull förberedelse för brexit

Den brittiske "brexitministern" David Davis försäkrade under en parlamentsdebatt på måndagskvällen att EU inte kommer att straffa Storbritannien på handelsområdet när landet lämnar EU. Davis sade att regeringen ser över riskerna som är förknippade med frågor som tillgång till EU:s inre marknad.(TT)
Publicerad 5 september 2016

Davis sade att regeringen ser över riskerna som är förknippade med frågor som tillgång till EU:s inre marknad.

””

EU har upprepade gånger framhållit att landet måste godta de fyra grundpelarna, däribland arbetskraftens fria rörlighet, för att få tillgång till den inre marknaden.

Poängsystem

Brexitförespråkare vill se ett system där personer som vill invandra till Storbritannien får poäng om de har språkkunskaper och färdigheter som eftertraktas på arbetsmarknaden. Men premiärminister Theresa May anser att sådana system är svåra att hantera.

Det är Davis som har ansvaret att förhandla med EU om utträdet. Han lovar att aktivera utträdesparagrafen så snart som möjligt, men vill inte förhasta sig för det "ska göras ordentligt".

Davis sade att även om varningar för brexitomröstningens påverkan på ekonomin har visat sig vara felaktiga, så bör Storbritannien inte bli alltför optimistiskt innan ett avtal har ingåtts.

Han upprepade att det inte är aktuellt att genomföra ytterligare en folkomröstning om EU-medlemskapet.

Det har även May gång på gång understrukit:

””

I anslutning till G20-mötet i Kina passade Theresa May på att diskutera ett frihandelsavtal med sin australiske kollega Malcolm Turnbull. Enligt May har Indien, Mexiko, Sydkorea och Singapore signalerat att de skulle välkomna åtgärder för att undanröja handelshinder.

Inte klokare

Anna Soubry, som är medlem i det regerande konservativa partiet, irriterade sig över Davis optimistiska tonfall.

””

Det var inte meningen att debatten i underhuset - den första efter sommaruppehållet - skulle utmynna i några beslut.

TT