Nyheter

Nytt sätt att fastslå moderskap i Finland

I april träder nya regler i kraft när det gäller att juridiskt fastställa moderskap i Finland, enligt justitiedepartementet. Det kommer att innebära att ett barn kan få två mammor direkt från födseln, till skillnad mot i dag då det bara kan ske genom adoption inom familjen.(TT)
Publicerad 7 februari 2019

I april träder nya regler i kraft när det gäller att juridiskt fastställa moderskap i Finland, enligt justitiedepartementet. Det kommer att innebära att ett barn kan få två mammor direkt från födseln, till skillnad mot i dag då det bara kan ske genom adoption inom familjen.

I mars i fjol godkände den finländska riksdagen medborgarinitiativet om en ny moderskapslag och nu ska den träda i kraft. Där ingår regler kring fastställande av moderskap efter assisterad befruktning och att även kvinnan som är partner till kvinnan som föder barnet kan fastställas som juridisk mamma - på samma sätt som faderskap fastställs.

Det uttalade målet med lagändringen är att trygga barnets bästa genom att snarast möjligt efter födseln fastslå föräldraskapet.

TT