Nyheter

Madsen: Redo ta straffet

Till en psykolog säger den mordmisstänkte Peter Madsen att han inte är farlig. Men de som har undersökt honom är inte övertygade - tvärtom bedöms han vara just farlig. Nu riskerar Madsen ett tidsobestämt straff, så kallad förvaring.(TT)
Publicerad 5 april 2018

Tiden rusar i väg när specialåklagare Jakob Buch-Jepsen och advokaten Betina Hald Engmark redogör för skriftligt material under rättegången i Köpenhamns byret.

Tjugo minuter återstår av den tionde rättegångsdagen när åklagaren lyfter av locket på mer av den rättspsykiatriska utredningen som har gjorts av Peter Madsen. Åklagaren läser i högt tempo. Undersökningarna har gjorts av en psykolog och två läkare.

Psykopatiska drag

Redan tidigare under rättegången har det framkommit att Madsen har narcissistiska och psykopatiska drag - men att man inte har sett tecken på psykos. I utlåtandet bedöms ubåtsbyggaren lida allvarlig brist på empati, ånger och skuldkänslor. Han anses dock inte lida av en allvarlig psykisk störning som skulle kunna utesluta fängelse.

När nya uppgifter ur den rättspsykiatriska utredningen presenteras framgår det att Madsen har sagt till psykologen att Kim Walls död är tragisk - men att han anser att en död kropp inte förtjänar någon särskild respekt. Han har i polisförhör erkänt brott mot griftefriden genom att ha styckat och slängt kroppen i havet, efter det han själv beskriver som en olycka.

Han ska också ha övervägt självmord men inte haft konkreta planer. Sexuella preferenser och barndomen fyller också utlåtandet.

Inte övertygat

Med psykologen har den mordmisstänkte ubåtsmannen talat om risken för förvaring - ett tidsobestämt straff och en av grannlandets strängaste påföljder, som åklagaren yrkar på i andra hand efter livstids fängelse. Madsen har förklarat att han inte är farlig, men säger också att han är redo att ta ett straff. Han säger sig känna en skuld eftersom Kim Wall inte överlevde det han påstår var en kolmonoxidolycka.

Men mordmisstänkte Peter Madsen har inte övertygat det danska rättsliga rådet. Klart är att han betraktas så farlig att förvaring kan bli aktuellt vid en fällande dom. När domstolen tar del av utlåtandet har Madsen nedböjt huvud.

TT