Nyheter

Soldat tog avstånd från Franco - kan straffas

En korpral i den spanska flottan riskerar att straffas med 30 dagar i arresten. Brottet: Han skrev på ett manifest mot den förre diktatorn Francisco Franco. Korpralen skrev i somras på ett upprop mot Franco inom den spanska försvarsmakten, skriver El País.(TT)
Publicerad 5 februari 2019

Korpralen skrev i somras på ett upprop mot Franco inom den spanska försvarsmakten, skriver El País. Han gjorde det som ett svar på att runt 140 aktiva och pensionerade spanska officerare skrivit på ett manifest till försvar av Franco, där diktatorn bland annat beskrivs som en föredömlig militär.

Korpralen var en av flera militärer som skrev på uppropet mot Franco, men är såvitt det är känt ensam om att riskera disciplinära åtgärder då han utöver sitt namn skrev en motivering: "Tystnaden förödmjukar också offren och gör oss till barbarismens och förräderiets medbrottslingar."

Flottans utredare konstaterar att korpralens agerande visserligen skulle kunna rymmas inom en militärs yttrandefrihet i vanliga fall, men inte nödvändigtvis i skenet av den kontrovers som uppstått kring socialistregeringens planer på att flytta Francos kvarlevor från monumentet Valle de los Caídos ("De stupades dal") nära Madrid till en privat begravningsplats.

"Det skulle kunna vara ett brott mot militärens skyldighet att vara politiskt neutral och opartiskt tjäna allmänheten", skriver utredaren enligt El País.

Korpralen har valt att inte uttala sig, men hans advokat konstaterar att manifestet inte nämner flytten av Francos grav.

Även fem av officerarna som försvarade Franco har utretts, men ingen har straffats, skriver El País.

TT