Nyheter

Tvinga kvar barn i hemmet kan bli straffbart

Föräldrar som vid upprepade och långvariga tillfällen tvingar sina barn att stanna hemma ska kunna dömas till upp till tre års fängelse, enligt ett danskt lagförslag. Jurister varnar för bevismässiga svårigheter medan landets barnrättsorganisation välkomnar förslaget.(TT)
Publicerad 9 februari 2019

Förslaget, som är en del av ett lagpaket, har tagits fram i samråd med experter för att skydda barn mot psykisk misshandel. Det kommer fortfarande att vara tillåtet att tvinga sina barn att stanna hemma vid enstaka, kortvariga tillfällen, rapporterar Jyllands-Posten.

I en promemoria från justitiedepartementet står det att förslaget riktar sig mot föräldrar som utsätter sina barn för utgångsförbud "som har karaktären av frihetsberövande, och som är en del av ett mönster av kränkningar som isolerar och bryter ned barnet".

Kritik och beröm

Morten Thorsøe Secher, ordföranden för föreningen Børn och Förældre, anser att det är "vansinnigt" att lagstifta om utegångsförbud.

””

Barnrättsorganisationen Børns Vilkår, som driver en stödtelefon för barn, välkomnar däremot lagförslaget.

””

Juridiskt knepigt

Danska Dommerforeningen har juridiska invändningar mot förslaget och anser generellt att lagen kan leda till bevismässiga svårigheter. Även justitiedepartementet konstaterar att det kan uppstå utmaningar vad gäller bevisning, och att ett många fall inte kommer att kunna leda till åtal.

Lagförslaget väntas få stöd i folketinget och träda i kraft den 1 mars.

TT