Nyheter

Uppåt för kattdjuren i Sibirien

Det går bra för de stora kattdjuren i Sibirien. Tigrarna har blivit så många att de ryska naturvårdarna får ägna allt mer tid åt att hantera konflikter som uppstår med människorna i regionen - och samtidigt fortsätter leopardstammen att växa.(TT)
Publicerad 14 april 2018

Enligt inventeringar finns nu över 500 tigrar i sydöstra Sibirien, vilket ska jämföras med situationen på 1930-talet då populationen hade krympt till 20-30 djur och arten var mycket nära utplåning på rysk mark.

Bakom framgången ligger en hård satsning på att bekämpa tjuvskytte, och att skydda tigrarnas bytesdjur.

””
””

Tigrar rehabiliteras

I en ny rapport från WWF beskrivs arbetet med att hantera de konflikter som uppstått i takt med att tigerstammen växt. Mellan 2000 och 2016 placerades totalt 24 problemtigrar i speciella rehabiliteringscenter. Sedan 2009 har 13 av djuren släppts ut i frihet.

Det påpekas att tjuvjakt fortfarande är den viktigaste dödsorsaken för de sibiriska tigrarna. Jakten leder också till att tigrar blir skadeskjutna och oförmögna att jaga vilda bytesdjur. Det är sådana tigrar som sedan vandrar in i byarna och ställer till problem.

Fler leoparder

Det andra stora kattdjuret i regionen är amurleoparden, en distinkt underart av leopard som länge har klassats som ett av de mest hotade däggdjuren i världen. År 2000 fanns bara 30 amurleoparder kvar i vilt tillstånd, samtliga inom ett litet område i sydöstra Sibirien nära Vladivostok.

Nu har strikta skyddsåtgärder, inklusive upprättandet av en stor nationalpark speciellt för de stora katterna, lett till en markant ökning av stammen. Den senaste inventeringen visar att det i dagsläget finns 84 vuxna djur och 19 ungdjur i området.

””

TT