Alla fördelar att bygga på höjden

Per-Olov Järvegren VD Simrishamnsbostäder Bertil Bjerstam Styrelseordförande ,

Malin Henriksson(MH) anför ett märkligt perspektiv på bostadsbyggande i Simrishamn i en insändare måndagen den 24 oktober. Vi vill därför tydliggöra lite fakta.

Detaljplanen för Trekanten, del av Skansen vid stationen i Simrishamn, är utarbetad för att erbjuda attraktiva bostäder till rimliga kostnader. Att stimulera till flyttkedjor och ökad inflyttning är målet.

Kommunledningen har regelbundet orienterats om projektet, kunnat påverka och besluta om detaljplanen.

Simrishamnsbostäder har tagit vara på erfarenheter från Joneberg. Två saker är särskilt tydliga. Hyrorna får inte bli högre än Joneberg och det är mest attraktivt att bo högst upp.

Bostäderna i det höga huset om 8,5 våningar hyrdes ut uppifrån och ner. Att bo högt är mest attraktivt även i Simrishamn!

Simrishamnsbostäder har besökt liknande bostadsprojekt i Stenugnsund och Katrineholm. Bostäder är ljusa, trevliga och med hållbara material. De erbjuder god och boendekvalitet, ser trevliga ut och har rimliga nybyggnadshyror.

Malin Henriksson påstår att det är omodernt att bygga högt. Påståendet saknar grund. I hela Sverige byggs det högre än tidigare. Av miljöskäl prioriteras täthet i stationsnära lägen såsom Skansen i Simrishamn av Regionen och länsstyrelsen.

Kommunen vill stimulera till ökad inflyttning och bör erbjuda det som är mest lockande för inflyttare. Till Joneberg var 40 procent av de nya hyresgästerna personer som flyttade till Simrishamn! Övriga flyttade från en annan bostad i Simrishamn eller byarna och lämnade en bostad i kommunen för någon annan.

Att åstadkomma rimliga hyror är inte lätt i Sverige med bland de högsta byggpriserna i Europa. De hus vi vill bygga på Trekanten/Skansen kan vi bygga till priser som är väsentligt lägre än gängse pris för nybyggda flerbostadshus. Vi kan erbjuda en hyra i nivå med eller under Joneberg. Mer tål inte marknaden i Simrishamn.

Den småskaliga byggelse Malin Henriksson förespråkar blir garanterat dyrare, troligen över 30 procent dyrare. Pris och hyra har stor betydelse för val av boende. Den småskaliga bebyggelse Malin Henriksson förordar är omöjlig för Simrishamnsbostäder att genomföra. Hyror och byggkostnader över Joneberg nivå leder till nedskrivningar = förluster.

Enligt kommunens ägardirektiv ska Simrishamnsbostäder agera affärsmässigt. Att bygga med garanterad förlust är inte i enlighet KF:s beslut. Och att bygga dyrt är inte genomtänkt och stimulerar inte till ökad inflyttning.