Bär vi inte alla på en oro för klimatet?

Elsa Ramel ,

Går vi inte alla, mer eller mindre, och bär på en oro för hur framtiden ska gestalta sig för människor och djur på grund av klimatförändringarna?

Kanske skjuter vi frågan ifrån oss därför att det är så komplicerat. Dessutom har politiker och beslutsfattare från hela världen kommit överens i Paris om ett avtal, där den globala uppvärmningen ska hålla sig väl under 1,5 grader. Vi hoppas att det ska ordna sig… men utan vårt stöd och vår uppmuntran är det svårt för politiker att agera med den kraft som behövs.

Vad som krävs är en klimatpolitik som alla partier kan ställa sig bakom. Det finns ett sådant förslag som ursprungligen kommer från USA. Där har man i kongressen bildat en arbetsgrupp med både demokrater och republikaner som tillsammans arbetar för förslagets genomförande. Från USA kommer också inspirationen till Klimatsvaret, en organisation som verkar för en klok och effektiv klimatpolitik. Vi träffar politiker från skilda partier som vi bjudit in för diskussion.

För att nå resultat tillräckligt snabbt tror vi att det behövs tydliga ekonomiska styrmedel. Vi vill ha en stigande avgift på CO2-utsläpp från fossila bränslen! Det brukar inte vara så populärt med skatter och prishöjningar, men förslaget innebär också att hela statens intäkt från denna koldioxidavgift placeras i en fond, som sedan betalas ut till varje vuxen medborgare varje månad.

Vad är då poängen med detta? Jo, de som är villiga att ställa om och minska sin konsumtion av bränslen vinner på det. De som ”envisas” med att konsumera mycket bränslen förlorar på det. Att förorenaren får betala får betraktas som rättvist.

Många företag har deklarerat att de på olika sätt vill bidra till en hållbar utveckling med ren energi, men efterlyst långsiktiga spelregler för sin planering. Här får de ett förslag som möjliggör detta.

Klimatsvarets förslag är enkelt, rättvist och effektivt och har prövats i praktiken i British Columbia i Kanada med gott resultat.

Klimatsvaret är en organisation med engagerade medborgare som arbetar ideellt.