Koldioxidavgift – en smart klimatlösning

Tyck till ,
Foto:JONAS EKSTRÖMER / TT

Jag hade en bekant som var inbiten rökare. Han var medveten om att rökningen var farlig, men han hade aldrig försökt sluta, för han visste hur svårt det var. En dag satt han framför sin läkare, som berättade att man hittat ett ­oroande märke på lungröntgen och att min bekant måste sluta röka genast. Och det gjorde han. Konstigt nog var det inte alls svårt. Men det var för sent.

Likheten med klimat­debatten är slående. Alla kloka människor vet att våra koldioxidutsläpp ­håller på att förstöra ­framtiden för våra barn och barnbarn, men vi har inbillat oss att det vore ­jättesvårt att sluta använda fossila bränslen. Nu får vi rapport på rapport som varnar oss, men till liksom rökaren gör vi inte mycket, och risken är överhängande­ att vi ­kommer att reagera för sent.

Ändå vore det inte alls svårt. Vi skulle steg för steg kunna gå över till ett liv som grundas på hållbar energi. Det finns nämligen ett mycket smart förslag som skulle eliminera ­koldioxidutsläpp från ­fossila bränslen och ­samtidigt öka både sysselsättningen och netto­inkomsterna. Förslaget drivs med kraft av den snabbt växande amerikanska organisationen ­Citizens’ Climate Lobby (CCL) och det väcker intresse hos både ­demokrater och ­republikaner i USA.

Klimatsvaret är den svenska grenen av CCL. Vårt förslag låter så här: Lägg en stigande avgift på koldioxidutsläpp från ­fossila bränslen och dela ut statens hela intäkt från denna avgift till varje vuxen medborgare, i lika stora delar, varje månad.

Efterfrågan på fossila bränslen skulle efterhand minska och efterfrågan på hållbara energislag skulle i stället öka. Om avgiften startar lågt (men höjs år efter år) skulle både ­allmänhet och näringsliv få tid på sig att ställa om.

Klimatfrågan måste lösas i enighet mellan alla eller nästan alla partier. En stigande koldioxidavgift med full utdelning höjer inte skattetrycket, eftersom staten inte behåller ett enda öre. Detta förslag kan därför accepteras av alla partier som har förstått klimatproblemet.

Lars Almström

Klimatsvaret – CCL Sverige