Vi gör allt för våra små medborgare

Monica Dahlberg, Montessoriförskolan Tjädern, Lövestad Annika Johansson, Filurens förskola ,
Foto:Anders Ahlgren/SvD/TT

Under många år har vi försökt att skapa en kontakt mellan oss fristående förskolor och familjenämnden. Vår önskan och strävan har länge varit att de som fattar beslut om våra verksamheter också ska ha en inblick i vårt arbete.

Så kom äntligen möjligheten. Vi blev inbjudna till familjenämndens möte för att presentera hur det är att driva en fristående förskola. Då vi är elva fristående förskolor i kommunen så fick vi utse två representanter för detta uppdrag och vi fick äran att göra detta. Vi fick även en vecka senare möjlighet att träffa kommunens förvaltningschef samt biträdande för- och grundskolechef för att berätta om kvällen.

Annika Johansson driver sedan fyra år tillbaka Filurens förskola och Monica Dahlberg är nu inne på sitt 20:e år på Montessoriförskolan Tjädern. Monica tog sin examen från det statliga rektorsprogrammet år 2014 och Annika är snart klar med sin. 

Nu kom våra funderingar. Plötsligt har vi möjlighet att berätta om hur våra verksamheter ser ut och hur det är att driva egna företag. Var ska vi börja? 

Vi tyckte det var viktigt att få fram att mycket har hänt de senaste åren inom förskolans värld. Tidigare styrdes vi av socialtjänstlagen och nu är det skollagen. Namnet "dagis" har ersatts av förskola liksom ordet föreståndare har blivit förskolechef. Fokus har flyttats från omsorg och fostran till lärande. 

Att driva en liten fristående förskola har såklart många fördelar men också en del begränsningar. Det blir svårare att hålla öppet i tolv timmar då vi inte kan samarbeta mellan avdelningar vid öppningar och stängningar. Det blir en stor ekonomisk kostnad att täcka upp med personal hela dagen samtidigt som vi vill ha bra personaltäthet. Vid snabba förändringar i utbetalningsrutiner av skolpeng så blir en liten enhet otroligt sårbar. Vi kan inte flytta runt personal utan måste hantera den personalstyrka vi har här och nu trots att vi kanske får mindre intäkter. 

Som tur är väger alla fördelar upp. Både vårdnadshavare och pedagoger gör ett aktivt val när de väljer en fristående förskola vilket skapar stort engagemang. Vi satsar också mer på kvalitet än kvantitet. Vi kämpar och gör allt för att kunna behålla våra små barngrupper vilket gynnar alla i längden. Den tillfredsställelse det ger att känna att man hinner med alla barn är obeskrivlig. Det skapas en stor samhörighet över gränserna i dessa små enheter, både hos barnen, pedagogerna och vårdnadshavarna. Beslutsvägarna i en fristående verksamhet är kort vilket gynnar alla.

Vi ville också få fram hur viktigt det är med valfriheten för vårdnadshavare när det gäller att välja förskola. Vi har i vår kommun elva fristående förskolor med olika profileringar som ett komplement till den kommunala verksamheten. Alla barn i kommunen är kommunens barn- oavsett vilken förskola de väljer!

Att arbeta som förskolechef är inget lätt arbete. Att vara förskolechef på en liten fristående förskola innebär oftast att du arbetar i barngrupp också. Detta illustrerade vi med en glasburk som vi fyllde med det viktigaste vi har - våra barn (flirtkulor). Barnen kommer alltid i främsta rummet. Därefter kommer det som också är viktigt- alla våra administrativa uppgifter (bönor). Dessa kan vi pressa ner om vi skakar burken ordentligt. Det finns alltid lite tid här och där till detta. Till sist har vi allt annat som också är viktigt såsom vaktmästeri, elektriker, brandskyddsansvarig, livsmedelsansvarig, arbetsmiljöansvarig, IT-ansvarig etcetera (sand). Och detta kan vi också klämma ner i burken i springorna om vi anstränger oss. 

Men vad hade hänt om vi vänt på det? Tänk om jag börjar fylla burken med sand istället? Då hade det inte funnits plats för barnen eller det administrativa. Det gäller hela tiden att prioritera i rätt ordning - annars blir det en ohållbar situation. Vi vill ju göra allt för våra små medborgare!

För visst är det så- att vi förskolechefer på en fristående förskola har världens bästa jobb?