Elev uteblev från undervisningen – nu kritiseras skolan

Västerportskolan har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att få en elev som uteblivit från lektionerna att gå i skolan.
Det slår Skolinspektionen fast i ett beslut och kritiserar Ystads kommun för att inte tillgodose elevens rätt till utbildning.
Ystad • Publicerad 10 juni 2021
Foto: Bass Nilsson