Fastighetsägare tar strid för att få bygga vid stranden: ”Måste bevilja bygglov som är planenliga”

Sebastian Honnér ger inte upp striden om att få bygga vid stranden i Löderups strandbad. Han har överklagat myndighetsnämndens nej till ett positivt förhandsbesked och hänvisar till att detaljplanen som gäller för området ger honom rätt att bygga det planerade bostadshuset.
Löderups strandbad • Publicerad 14 oktober 2019