Hushållens ekonomi pressas – så är läget i sydöst

Höjda räntor och kostnader för livsmedel pressar sydöstskåningarnas privatekonomi rejält. Bara det senaste året har kostnaderna för en barnfamilj i villa ökat drygt 5 000 kronor i månaden
Men det finns också ljusglimtar i Sparbanken Skånes senaste konjunkturrapport.
– Sydöstra hörnet är en stabil region i Skåne. Här står näringslivet starkt och arbetslösheten är låg, säger Johan Wessman, vd på Øresundsinsituttet.
Sydöstra Skåne • Publicerad torsdag 06:00