Kryphålen och chefens koppling till makten – så gled härvorna under radarnExklusiv YA-intervju
En dominant säkerhetschef med hög kompetens och direkt tillgång till makten. Rutiner som gjorde att fakturor med bristfälligt underlag slank igenom.
Det är huvudförklaringarna till att härvorna i Ystads kommun länge kunde gå under radarn.
Nu skärps rutiner och kontrollsystem så att det inte ska upprepas, säger topptjänstepersonerna Dan Kjellsson och Sofia Öreberg i en intervju med YA.