Annons

Kyrkan på offensivenom klockringningen

Ystads församling viker inte en tum ifråga om klockringningen i Mariakyrkan.
Ystad • Publicerad 15 januari 2005

Församlingen har snarare en offensiv hållning när den svarar på miljöchefens förslag att dämpa klockklangen nattetid.

Miljö- och byggnadsnämnden,som snart ska behandla ärendet, kan, enligt församlingen, inte begära en ny prövning, ställa nya krav eller fatta beslut i frågan.

Annons

Enligt kyrkogårds- och fastighetschef Anders Andersson, som undertecknat svarsskrivelsen till Ystads kommun, måste man i så fall i första hand ta hänsyn till kulturminneslagen, i andra hand miljöbalken.

Församlingen diskvalificerar också den person som senast klagade på klockringningen i S:ta Maria kyrka.

Hänsynen till "den något överkänslige" får komma i andra hand, skriver församlingen.

Den "massiva önskan" att fortsätta tidsangivelsen genom klockringning "kan inte negligeras på grund av en enstaka persons överkänslighet", fortsätter man skrivelsen.

Ystads församling underkänner miljöförvaltningens slutsats att mätningarna visar en för hög ljudnivå.

Inte någon mätning, konstaterar församlingen, har överstigit det av Socialstyrelsen uppsatta maximala värdet på 45 dBA.

När församlingen hävdar att miljö- och byggnadsnämnden inte kan ta upp ärendet till ny prövning eller ställa nya krav hänvisar man till Övermiljödomstolen, som inte beviljade prövningstillstånd.

Istället upphävdes nämndens beslut i sin helhet i underinstansen, det vill säga miljödomstolen, förklarar församlingen.

I miljöbalken, som församlingen menar att miljöförvaltningen hänvisar till, talas om störningar som enligt medicinsk och hygienisk bedömning kan påverka hälsan.

Men i det aktuella fallet, framhåller församlingen, saknas det sjukintyg och annan bedömning som kan styrka klagomålet.

Annons

Dessutom ska bedömingen, enligt församlingen, utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet

Bedömningen kan inte enbart baseras på en enskild persons reaktion i enskilda fall.

Huvudregeln, menar församlingen, är att man ska utgå från hur människor i allmänhet upplever en eventuell störning.

Hänsyn till överkänsliga personer kommer i andra hand.

Det är dessutom skillnad om det är en person som är något känsligare än normalt än om personen genom sjukdom eller handikapp är extra känslig för ljud i allmänhet.

I ett sådant fall tycker församlingen att det är kommunens uppgift att se till så att de sistnämnda får "adekvat vård, omsorg och sådant boende att de ej utsätts för besvär."

Församlingen poängterar alltså att kulturminneslagen som skyddar byggnader och miljöer går före miljöbalken.

Vid en bedömning vill församlingen också att man väger in att den klagande vistas på annan ort under en "betydande del av året."

Församlingen framhåller också att det ensidiga kravet mot kyrkan, nämligen en dämpning av klockringningen, är "i dess direkta förlängning att visa bristande hänsyn mot såväl den stora allmänheten som mot de immateriella (andliga red.anm) värden som ryms i Ystads traditioner och dess kulturhistoria."

Miljöchef Carl-Johan Bernelid kunde i går inte nås för en kommentar.

Annons

Lars Jarlsbo

0411-55 78 50

lars.jarlsbo@allehandasyd.se

YSTAD
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons