Lars Mohlin: Så ser du till attYA överlever i minst 143 år till

Ägnar dagens krönika åt att svara en insändarskribent som har rätt i mycket men fel i en del. Här först insändaren från Christer Hallerby i Skillinge:
Publicerad 8 september 2016