Pionjären Ystad fortsätter med sfi för ukrainarna

Ukrainare som kommit till Ystad ser ut att få fortsatt svenskundervisning i kommunal regi. På onsdag kan politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott ge klartecken.
– Det blir bra både för eleverna och på lång sikt, säger Alena Langhals, rektor för vuxenutbildningen.
Ystad • Publicerad 3 mars 2023
Foto: Peter Malmgren