Seniorernas hus klubbat – oenighet om tidpunkten

Ystad Artikeln publicerades

Efter att ha blötts och stötts under flera år kunde beslutet om ett Seniorernas hus på Göken och på Löderupsgården klubbas under gårdagskvällens kommunfullmäktige. Men det krävdes votering om när det var lämpligast att köra igång verksamheten.

– Äntligen är vi framme vid ett beslut, sa kommunalrådet Kent Mårtensson (S) och konstaterade att Seniorernas hus var viktigt för att förebygga ohälsa och skapa förutsättningar för ett aktivt åldrande.

Även Kristina Bendz (M) var nöjd med att beslutet äntligen fattades. Men där Kent Mårtensson föreslog ett tilläggsanslag med 400 000 kronor för drift Seniorernas hus, med verksamhetsstart någon gång under augusti-september, ville Kristina Bendz till en kostnad av 800 000 kronor starta verksamheten så snart som möjligt.

– Plötsligt har Kristina Bendz fått bråttom. Det har vi inte märkt tidigare under de här senaste åren, kommenterade Kent Mårtensson och fick svar direkt.

– Om han påstår att det inte hänt något från vår sida sedan 2011 måste han ha slagit dövörat till.

Voteringen begärdes således och med 28 röster mot 17 gick mötet på kommunstyrelsens linje. Mot beslutet reserverade sig M och FP.

Hetaste debatten under kvällen uppstod när Jan-Åke Isaksson (SD) ville ha svar på sin interpellation om hur kostnaderna för de ensamkommande flyktingbarnen blir för Ystads kommun.

Det fick Roger Jönsson (S) att reagera.

– Vi ska vara stolta över att människor vill komma hit och bosätta sig. Vilken grupp är det som Isaksson vänder sig emot nästa gång? Missbrukare, de som är 85 och äldre, hemlösa, undrade Roger Jönsson.

Jan-Åke Isaksson stod på sig och krävde att kostnaderna skulle redovisas. Det fick Kristina Bendz att gå fram till talarstolen.

– Inte ofta som jag och Roger Jönsson är så här rörande överens. Glöm inte bort att det handlar om människor. Du kan väl höra med din riksorganisation som är väl insatt i de här siffrorna, sa hon.

Ystadbostäders vd Lars-Bertil Olofsson var på plats och presenterade det kommunägda bolagets byggnadsplaner för de närmaste åren.

Bland de många projekten finns uppförandet av Trädgårdsstaden, en helt ny stadsdel på Dammhejdan med 350 bostäder.

– Här finns det en delvis unik växtlighet så här handlar det inte om att först skövla och sen bygga, utan att så mycket som möjligt av grönskan ska bevaras, försäkrar Lars-Bertil Olofsson.

Andra exempel är uppförandet av en stor vindsvåning i Gussingska huset och ett höghus på Strandhem.

– Vi behöver ha några större lägenheter för att attrahera en annan typ av hyresgäster, säger Lars-Bertil Olofsson.

– Och på Strandhem får de boende en fantastisk utsikt och direkt tillgång till stranden. Det blir ett prestigeprojekt som Ystad kan vara stolt över.

Men smakar det så kostar det. Mellan 700 och 800 miljoner räknar Ystadbostäder med att nybyggandet kommer att kosta. Pengar som i dagsläget inte finns i kassan.

Christian Persson (M) och på väg in i Ystadbostäders styrelse, funderade över ekonomin.

– Jag undrar hur den här finansieringsbiten ska lösas. Mig veterligen har Ystadbostäder en soliditet på under 20 procent, att jämföra med exempelvis MKB:s 33 procent.

Han fick svar av kommunalrådet Kent Mårtensson (S).

- Det kan bli så att vi under en viss tid behöver sänka soliditetskravet i syfte att få igång bostadsbyggandet. Vill vi måste vi också våga!

Christian Persson blev inte lugnad av beskedet.

– Nej, för mig verkar det riktigt farligt att öka riskerna på det här viset och äventyra kommunens ekonomi på det här sättet, säger han.

Innan dess hade Björn Boström, vd för Ystad hamn, redogjort för sin syn på hamnens verksamhet.

- Runt mitten av 70-talet började det hända saker med hamnen och det har bara gått bättre och bättre. Nu är vi uppe i 1,8 miljoner passagerare varje år, berättade han.

Boström kunde konstatera att det är trafiken till och från Bornholm som säkrar hamnens verksamhet.

– Det är tack vare Bornholmstrafiken som antalet personbilar slog rekord under 2014, säger Björn Boström.